Koszyk 0

GNIAZDKO | TURBOEGG INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją

Dziękujemy za zakup inteligentnego gniazdka firmy TurboEgg. Nasz produkt jest obsługiwany przez smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android 4.3 lub nowszym oraz iOS 7.0 lub nowszym.

Gniazdko | TurboEgg, co to jest?

Gniazdko firmy TurboEgg – to inteligentne urządzenie, które przy użyciu technologii Bluetooth® Smart pozwoli na zdalne sterowanie nim telefonem komórkowym i daje możliwość jego włączania i wyłączania. Dodatkowo, możesz sprawdzić poziom napięcia w sieci, temperaturę i czas pracy. Sterownie odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, a także za pomocą panelu użytkownika www. Gniazdko TurboEgg wystarczy po prostu wpiąć do gniazdka w Twoim i jest już gotowe do działania.

Dwa rodzaje komunikacji

Użytkowanie

Ze sklepu App Store lub Google Play pobierz bezpłatną aplikację TurboEgg. Włącz funkcję Bluetooth® w swoim smartfonie. Następnie zarejestruj się w serwisie za pomocą konta Facebook, Google+ lub adresu e-mail i hasła. Gniazdko może być powiązany z więcej niż jednym kontem.

W celu dodania nowego gniazdka do listy urządzeń, należy podążać za poleceniami, które pojawią się na ekranie aplikacji w urządzeniu mobilnym. Każdemu z gniazdek możesz nadać swoją własną nazwę, która zostanie zapisana na panelu zarządzającym.

Upewnij się, że zarejestrowane gniazdko znajduje się w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym przypadku na interfejsie użytkownika zostaje oznaczony jako nieaktywny i nie jest możliwe zdalne sterowanie urządzenia z podłączonym Chipem. Można jedynie zmienić jej nazwę, dodać do listy ulubionych oraz przeglądać historię odczytów.

Za pomocą aplikacji możesz włączy i wyłączyć gniazdko oraz:

 1. Sprawdzić:
  > Temperaturę otoczenia
  > Napięcie w sieci
  > Czas pracy
 2. Aktualizować software

Za pomocą panelu www możesz sterować urządzeniem mobilnym połączonym z gniazdkiem oraz:

 1. Sprawdzić:
  > Temperaturę otoczenia
  > Napięcie w sieci
  > Czas pracy
 2. Aktualizować software

Bezpieczeństwo

ce

W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zasad użytkowania. Nieprawidłowe użytkowanie grozić może zwarciem, które może prowadzić do poważnych obrażeń.

 1. Urządzenie  należy podłączyć do sieci zasilania
 2. Produkt do użytku w pomieszczeniu zamkniętym.
 3. Używać w środowisku suchym. Kontakt z wodą i wilgocią może skutkować porażeniem prądem.
 4. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 5. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania gniazdka lub wątpliwości, co do jego bezpieczeństwa  należy zgłosić produkt do reklamacji lub udać się do centrum serwisowego.
 6. Zabrania się dokonywania samodzielnych przeróbek/napraw urządzenia.
 7. W celu uniknięcia zagrożenia lub nieprawidłowego użytkowania należy podążać za informacjami opisanymi w poniższej instrukcji obsługi.
 8. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ani wilgoci.
 9. Nie narażać urządzenia na działanie wstrząsów oraz silnych drgań.
 10. Nie przechowywać w pobliżu substancji wybuchowych oraz łatwopalnych.
 11. Nie modyfikować urządzenia w żaden sposób.
 12. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem lub niewłaściwym stosowaniem się do poniższej instrukcji obsługi.

Parametry techniczne

Model: E001.01
Technologia: Bluetooth® Low Energy Module
Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth® 4.1
Napięcie: 230-250VAC, 50Hz
Pobór mocy przy pracy: 0,2 W
Pakres częstotliwości: 2.402- 2.480 Ghz
Zasięg: 100m (przestrzeń otwarta)
Temperatura pracy: -30°C to +85°C
Temperatura przechowywania: -40°C to +85°C
Zakres wilgotności otoczenia: 10% – 90%
Liczba cykli łączeniowych: 360 cykli/h

Kontakt

TurboEgg Sp.z o.o.
ul. Krowoderska 52
31-158 Kraków, Polska

info@turboegg.com | +48 535 909 860 | www.TurboEgg.com

elektroodpady

Wykorzystany produkt oraz zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami EPA pod koniec okresu przydatności.