Koszyk 0

Stacja Pogodowa | TurboEgg Instrukcja obsługi

Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Dziękujemy za zakup inteligentnej Stacji Pogodowej firmy TurboEgg. Nasz produktu jest obsługiwany przez smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android 4.3 lub nowszym oraz iOS 7.0 lub nowszym.

Stacja Pogodowa TurboEgg – co to jest?

Stacja Pogodowa firmy TurboEgg – to inteligentne urządzenie, które przy użyciu technologii Bluetooth® Smart pozwoli śledzić Ci parametry temperatury powietrza, wilgotności względnej oraz ciśnienia atmosferycznego w Twoim najbliższym otoczeniu.

Co zawiera zestaw?

Dwa rodzaje komunikacji

Użytkowanie

Odkręć dwie śrubki znajdujące się w dnie obudowy Stacji Pogodowej i otwórz obudowę w celu zainstalowania baterii. Zainstaluj baterię w gnieździe zgodnie z biegunowością (+ do góry), a następnie zamknij obudowę i przykręć śrubki.

Stację Pogodową połóż lub zamontuj przy użyciu załączonej naklejki montażowej w miejscu w którym chcesz dokonywać pomiaru parametrów pogodowych. Urządzenie może pracować w temperaturze od –40 do +85 °C.

Ze sklepu App Store lub Google Play pobierz bezpłatną aplikację TurboEgg. Włącz funkcję Bluetooth® w swoim smartfonie. Następnie zarejestruj się w serwisie za pomocą konta Facebook, Google+ lub adresu e-mail i hasła. Każda Stacja Pogodowa może być powiązana z więcej niż jednym kontem.

W celu dodania nowej Stacji Pogodowej do listy urządzeń, należy podążać za poleceniami, które pojawią się na ekranie aplikacji w urządzeniu mobilnym. Każdej ze Stacji Pogodowych możesz nadać swoją własną nazwę, która zostanie zapisana na panelu zarządzającym.

Upewnij się, że zarejestrowana Stacja Pogodowa znajduje się w zasięgu Bluetooth. Gdy zarejestrowana Stacja Pogodowa jest poza zasięgiem lub jej bateria jest rozładowana, na interfejsie użytkownika zostaje oznaczona jako nieaktywna i nie jest możliwe odczytywanie parametrów pogodowych. Można jedynie zmienić jej nazwę, dodać do listy ulubionych oraz przeglądać historię odczytów. Gdy zarejestrowana Stacja Pogodowa jest w zasięgu urządzenia mobilnego, parametry pogodowe aktualizują się automatycznie co 6 minut lub samodzielnie możesz użyć funkcji odświeżania. 

Za pomocą aplikacji możesz:

 1. Sprawdzić:
  > Temperaturę powietrza
  > Wilgotność powietrza
  > Ciśnienie atmosferyczne
  > Stan naładowania baterii
 2. Aktualizować software Stacji Pogodowej

 Za pomocą panelu www możesz:

 1. Sprawdzić:
  > Temperaturę powietrza
  > Wilgotność powietrza
  > Ciśnienie atmosferyczne
  > Stan naładowania baterii
 2. Aktualizować software Stacji Pogodowej

Bezpieczeństwo

ce

W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zasad użytkowania. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszyć precyzję pomiaru.

 1. Baterię należy instalować w gnieździe znajdującym się wewnątrz obudowy, zgodnie z biegunowością (+ do góry).
 2. Obudowę Stacji Pogodowej należy szczelnie zamknąć przykręcając śrubki
 3. Nie należy zasłaniać wlotów powietrza znajdujących się na obudowie
 4. Produkt używać w temperaturze otoczenia: od –40 do +85 °C
 5. Chronić produkt przed zalaniem, deszczem, zanurzeniem w wodzie, zasypaniem przez śnieg
 6. Zużytą baterię należy wymienić na nową odpowiedniego typu
 7. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych
 8. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania należy zgłosić produkt do reklamacji lub udać się do centrum serwisowego.
 9. Zabrania się dokonywania samodzielnych przeróbek/napraw urządzenia.
 10. W celu uniknięcia zagrożenia lub nieprawidłowego użytkowania należy podążać za informacjami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
 11. Nie narażać urządzenia na działanie wstrząsów oraz silnych drgań.
 12. Nie przechowywać w pobliżu substancji wybuchowych oraz łatwopalnych.
 13. Nie modyfikować urządzenia w żaden sposób.

Parametry techniczne

Pomiar temperatury1: – zakres od –10 do 85 °C dokładność ±0.4 °C
– zakres od –40 do –10 °C dokładność ±1 °C
– rozdzielczość 1 °C
– odpowiedź czasowa co 5 minut
Pomiar wilgotności względnej bez kondensacji1: – zakres od 0 do 80 % RH (wilgotności względnej) dokładność ±3 % RH
– zakres od 80 do 100 % RH dokładność ±5 % RH
– rozdzielczość 1 % RH
– odpowiedź czasowa co 5 minut
Pomiar ciśnienia atmosferycznego1,2: – zakres 700 ÷ 1100 hPa dokładność ±2 hPa
– rozdzielczość 1 hPa
Komunikacja: standard Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) wersja 4.2
Zasięg: od 0 do 15 m w wolnej przestrzeni, moc nadawcza klasa 2
Temperatura otoczenia podczas pracy: –40 ÷ +85 °C
Bateria: litowa 3V typ CR2477
Czas pracy:

(w temperaturze otoczenia 25 °C) około 12 miesięcy w trybie czuwania. W trybie połączenia ciągłego około 3 miesięcy.
UWAGA: im niższa temperatura pracy tym czas użytkowania jest krótszy.

1. Jest to pomiar lokalny.
2. Wartość pomiaru ciśnienia zależna jest od wysokości n.p.m. miejsca pomiaru. Ciśnienie atmosferyczne podawane w stacjach meteorologicznych i prognozach pogody odnosi się do wartości znormalizowanych do poziomu morza.

Kontakt

TurboEgg Sp.z o.o.

ul. Krowoderska 52
31-158 Kraków, Polska

info@turboegg.com | +48 535 909 860 | www.TurboEgg.com

 

elektroodpady

Wykorzystany produkt oraz zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami EPA pod koniec okresu przydatności.